Wystaw prac plastycznych

pt."Drzewa wiosną"

wykonanych przez

Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gogolinie

4 - 28.06.2014r.