R E G U L A M I N
KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW AUDIOWIZUALNYCH
W WYPOŻYCZALNI
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOGOLINIE

 

§ 1

 1. Ze zbiorów audiowizualnych mogą korzystać wszyscy zainteresowani po ukończeniu 18. roku życia. Wyjątek stanowią audiobooki, zwłaszcza z nagranymi lekturami, które mogą wypożyczać czytelnicy niepełnoletni zapisani w naszej bibliotece za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego.
 2. Warunkiem korzystania ze zbiorów audiowizualnych jest zapisanie się do naszej biblioteki, które przebiega na ogólnie obowiązujących tu zasadach, ujętych w Regulaminie  Wypożyczalni.

 

§ 2

 1. Wypożyczający zbiory audiowizualne podlegają wszystkim ogólnym przepisom Regulaminów Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie (np. zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków, wprowadzania zwierząt lub rowerów, zakłócania ciszy itp.)

 

§ 3

 1. Audiobooki są wypożyczane na zasadach obowiązujących przy wypożyczaniu książek, czyli bez obowiązku wnoszenia zwrotnej kaucji.
 2. W przypadku audiobooków można wypożyczyć jednorazowo 3 tytuły przy założeniu, że 1 tytuł mieści się na 1 nośniku (1 CD, 1 DVD); jeżeli 1 tytuł  nagrany jest na kilku nośnikach, to obowiązująca jest ich liczba – max. 4.
 3. Wypożyczenie audiobooków następuje na okres 1 miesiąca.
 4. Za przetrzymanie audiobooków  wypożyczający ponosi  karę  naliczaną w kwocie 3 zł za każdy rozpoczynający się miesiąc po upływie daty zwrotu; pokrywa też koszt upomnień wysyłanych do niego z tytułu zadłużenia.

 

§ 4

 1. Korzystający ze zbiorów audiowizualnych  zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Odpowiada też za takie ich wykorzystywanie, które w pełni  respektuje prawa autorskie (na obwolucie znajduje się  odpowiednia klauzula).
 2. Użytkownik powinien odtwarzać wypożyczone zbiory na właściwym i technicznie sprawnym sprzęcie przeznaczonym do tego celu.
 3. Korzystający ze zbiorów audiowizualnych  odpowiada za szkody  wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych mu materiałów. Wysokość odszkodowania ustala dyżurny bibliotekarz w zależności  od stopnia zniszczenia oraz aktualnej wartości rynkowej. Uszkodzona płyta (kaseta) pozostaje własnością biblioteki. W przypadku zagubienia wydawnictwa wieloczęściowego wypożyczający pokrywa koszty całości.

 

§ 5

 1. Osoba nie stosująca sie do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiona praw korzystania ze zbiorów audiowizualnych. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
 2. Jeżeli korzystający ze zbiorów, mimo wysłanych upomnień, odmawia zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych,  uiszczenia należnych opłat karnych za zwłokę czy  zapłaty za spowodowane straty, biblioteka  - po wykorzystaniu własnych procedur  rewindykacyjnych – może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

 

 

Gogolin dnia 31.01.2011r.

Dyrektor
GBP w Gogolinie

Szukaj

bip_m

 

epuap

Sponsorzy

aktywniwregionie logo 200x100

 magnum

BK-Polska-Walce

imex

Linki

gogolin

 

orange

orange

 

bn

 

b+

 

wbp

 

ibuk

 

ibuk

 

prb2

 

frsi

 

cała polska czyta dzieciom

 

logo IK s

 

nprc

 

legalna kultura

 

ebib

 

SBP

 

sbp

 

mbp

 

poradnik_bibliotekarza

 

bibliotekarz_pl

 

obc

 

bilioteki_publiczne

 

biliotekarz_opolski

 

sokrates

 

krapkowice

 

tarnow

 

kk

 

nysa

 

zrs

 

logo cbn

 

logo bc

 

logo catl

 

 

logo fbc

 

 

logo nac

 

 

logo fs

 

logo bibliosfera

 

logo mkidn

 

 logo pulowerek

 

 MGBPwZ

 

 ibby

 

 iczytam

 

 w-bibliotece-pl

 

 pedagogiczna opole

 

 uniwersytet opole biblioteka

 

 Wolne lektury

slaska biblioteka cyfrowa logopng

Lokalne Media

Radio Opole

 

NTO

 

tygodnik krapkowicki

 

nowiny krapkowickie

Polecamy

gok

 

sw_anna

 

PUP

 

zdrowie_opolskie

 

Gościmy

Odwiedza nas 152 gości oraz 0 użytkowników.

IBUK LIBRA

Legimi

Książkomat

Kinder

Wystawa informacyjna pt. "Kultura na widoku"

Zapraszamy do cyfrowej wypożyczalni ACADEMICA.

Bookcrossing.

Zbiórka książek "Zaczytani".

ksiazki naszych marzen 200

Książki z Caritasu

AUDIOBOOKI

Nowości wydawnicze

nowosci_wydawnicze

DFK Koło Gogolin

DFK 200

1% dla SBP

Początek strony