17.03.2015r., 21.04.2015r., 19.11.2015r.- akcja „Starsi czytają młodszym” - uczniowie klas V czytają dzieciom z klas I-III wybrane teksty literackie - PSP Nr 2 w Gogolinie.


24.10.2015r. - przygotowanie przedstawienia z wykorzystaniem tekstów pisanych prozą: "Królewna Śnieżka” w Gminnym Ośrodku Kultury w Gogolinie- uczniowie z PSP Nr 2 w Gogolinie


3.11.2015r. - prezentacja multimedialna dla rodziców uczniów z PSP Nr 3 w Gogolinie pt. Niezwyła moc zwykłego czytania" - przygotowana przez GBP Gogolin.


18.11.15r.- spotkanie z autorką książki „Całkiem (nie)szczęśliwa historia” – Mają Kopeć dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych – organizator GBP Gogolin

 

25.11.2015r. - pasowanie na czytelnika połączone z prezentacją księgozbioru biblioteki szkolnej- uczniowie kl. I z PSP Nr 2 w Gogolinie


16.12.2015r. - konkurs plastyczny „Legendy gogolińskie” (ogłoszony 18.11.2015) z wykorzystaniem tekstów znajdujących się w bibliotece szkolnej- uczniowie PSP Nr 2 w Gogolinie.


Zgodnie z terminarzem imprez Publicznej Biblioteki Miejskiej w Gogolinie – udział w spotkaniach autorskich, spektaklach i konkursach (spotkanie autorskie z Barbarą Gawryluk)- uczniowie i rodzice szkół podstawowych z gminy Gogolin.

 

21.01.2016r. - przygotowanie przedstawienia z wykorzystaniem tekstów pisanych prozą: „Czerwony Kapturek” w wykonaniu uczniów PSP Nr 2 w Gogolinie - Gminny Ośrodek Kultury – dla Klubu Seniora w Gogolinie

 

9.05.2016r. - zorganizowanie wystawy „Pismo – pamięć ludzkości” przez uczniów PSP Nr 2 w Gogolinie dla uczniów, rodziców, nauczycieli i mieszkańców Gogolina

 

.