W dn. 3.11.2015r. bibliotekarki z GBP Gogolin gościły na zebraniu rodziców w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Gogolinie. Obecność na zebraniu była związana z projektem „Książki naszych marzeń” finansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Gogolińskie szkoły podstawowe uczestniczą w tym projekcie wspólnie z gbp i biblioteką pedagogiczną w Opolu. Projekt polega na zakupie książek, które nie są lekturami –do bibliotek szkolnych, w celu promocji czytelnictwa i zainteresowań czytelniczych. Rolą naszej biblioteki i biblioteki pedagogicznej jest wsparcie bibliotek szkolnych w zakupie tych książek, tak aby gromadzone zbiory wzajemnie się uzupełniały. Oprócz wsparcia w zakupie książek nasza biblioteka w ramach tego projektu będzie promować czytelnictwo poprzez: spotkania autorskie, wystawy literackie, prezentacje itp. Podczas zebrania została przedstawiona krótka prezentacja, która miała na celu pokazać rodzicom jak ważną rolę odgrywa czytanie od najmłodszych lat dla rozwoju dziecka.

3.11.2015r. - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gogolinie. 

3.12.2015r. - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu Śl. 

14.12.2015r. - Publiczna Szkoła Podstawowa w Malni.

16.12.2015r. - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gogolinie.