W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców o możliwość wsparcia finansowego dla uchodźców z Ukrainy informuję, iż wpłaty finansowe można dokonywać na konto Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż serce innym” nr rachunku bankowego BS Gogolin 45 8883 0005 2001 0020 6444 0001.
Wszystkie wpłacone środki z dopiskiem "dla Ukrainy" przeznaczone zostaną na pomoc uciekającym przed działaniami wojennymi obywatelom Ukrainy zamieszkałym na terenie Gminy Gogolin.
Już teraz dziękuje Pani Prezes Gizeli Sapok i Zarządowi Stowarzyszenia za pomoc w organizacji zbiórki.