Dnia 25 marca odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia. Przyjęto jednoglośnie sprawozdanie z działalności za 2021r oraz omówiono bieżące sprawy - pomoc dla osób przebywających w gminie z Ukrainy!