facebook_30

nk_30

Witaj

logo_160

Gminna Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza                   w Gogolinie

ul. Plac Dworcowy 2
47-320 Gogolin

NIP 755-17-65-937
REGON 530585065

tel. +48 77 4666226
info@biblioteka-gogolin.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek 8.00 – 16.00

Wtorek 9.00 – 16.00

Środa 10.00 – 18.00

Czwartek 9.00 – 16.00

Piątek 8.00 – 16.00

sobota: nieczynne

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Gogolinie, Plac Dworcowy 2, 47-320 Gogolin.

Kontakt z naszym IOD: : iod@biblioteka-gogolin.pl 

Wszelkie szczegółowe informacje na temat przetwarzani danych w naszej placówce znajdziecie Państwo na stronie internetowej: Więcej informacj na temat przetwarzania danych osobowych - RODO

Serdecznie zapraszamy do udziału w wakacyjnym konkursie fotograficznym pt:

Głównym celem konkursu jest promocja biblioteki, a szczególnie Adama Mickiewicza, którego imię nosi gogolińska biblioteka. Tematyką konkursu jest zarejestrowanie zdjęć różnorodnych elementów związanych z Adamem Mickiewiczem. Mogą to być zdjęcia rzeźby, ulicy, instytucji, książki, obrazu itp. Na zdjęciu musi znajdować się element związany z Adamem Mickiewiczem. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy Gminy Gogolin i Powiatu Krapkowickiego

 1. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy Gminy Gogolin i Powiatu Krapkowickiego.
 2. Uczestnicy zgodnie ze zgłoszeniem zostaną podzieleni na 3 kategorie wiekowe:
 3. Dzieci
 4. Młodzież
 5. Dorośli
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury.
 7. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
 1. Zasady uczestnictwa
 1. Jeden uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedno zdjęcie.
 2. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie zgłoszenia autorskie.
 3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska oraz zdjęcia konkursowego w mediach internetowych oraz drukowanych.
 4. Zdjęcia muszą być zgodne z tematyką konkursu.
 5. Zdjęcia mogą być wykonane dowolnym urządzeniem rejestrującym: aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym itp.
 6. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda i podpis rodziców lub opiekunów prawnych (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
 7. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPEG. Rozdzielczość zdjęcia min. 3000 pikseli na dłuższym boku, 300 dpi.
 1. Zgłoszenie do konkursu
 1. Zdjęcia (pliki JPEG) należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub przynosić na nośniku cyfrowym do siedziby głównej Organizatora w terminie do 31.08.2024r., lub poprzez komunikator WhatsApp pod nr tel. 574325414
 2. Zgłaszając zdjęcie, należy pobrać ze strony lub w siedzibie Organizatora kartę zgłoszenia do Konkursu (stanowiącą Załącznik Nr 1 niniejszego regulaminu)
 3. Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu, oświadcza, że jest autorem dostarczonej pracy i posiada autorskie, prawa majątkowe do pracy fotograficznej i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania jego opracowania w stopniu, jaki Organizator uzna za stosowny. Autorskie prawa majątkowe zostają przez Uczestnika konkursu przeniesione nieodpłatnie na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 4. Rodzic/opiekun prawny, nieletniego autora pracy składając podpis na Zgłoszeniu (załącznik nr1), oświadcza, że Uczestnik jest autorem zgłoszonej pracy i posiada autorskie prawa majątkowe do pracy fotograficznej i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania jego opracowania w stopniu, jaki Organizator uzna za stosowny. Autorskie prawa majątkowe zostają przez Uczestnika konkursu przeniesione nieodpłatnie na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 5. Rodzic/opiekun prawny, składając podpis na zgłoszeniu (załącznik nr 1), wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych Uczestnika.
 6. UWAGA: fotografie przesłane bez karty zgłoszenia (załącznik nr 1) nie będą rozpatrywane przez jury konkursu.
 7. Zgłoszenie zdjęcia wraz z kartą zgłoszenia (załącznik nr1) jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Zasady rozstrzygnięcia konkursu
 1. Nadesłane prace oceni jury, powołane przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Gogolinie.
 2. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.
 3. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nierealizujących tematu Konkursu lub niespełniających regulaminu Konkursu. Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace zdradzające wady formalne (słaba jakość zdjęć, zbyt mała rozdzielczość itp.)
 4. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.
 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 30.09.2024r., a jego laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i zaproszeni na wręczenie nagród.
 6. Nazwiska laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej i profilu facebookowym biblioteki.
 7. Prezentacja zdjęć biorących udział w konkursie odbędzie się również w formie wystawy, w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolini
 8. Postanowienia końcowe
 9. Organizatorzy nie zwracają prac fotograficznych: zarówno zwycięskich, jaki i tych prac, które nie zostaną nagrodzone.
 10. Gminna Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Gogolinie zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania zgłoszonych fotografii w celu promocji biblioteki w Internecie oraz w mediach drukowanych.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
 12. Regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej organizatora.
 13. W razie jakichkolwiek zmian terminu rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród, informacje zostaną podane na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Gogolinie biblioteka-gogolin.pl oraz na profilu facebook.
 14. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoczesnym oświadczeniem, że Uczestnik posiada zgodę ewentualnych osób trzecich znajdujących się na zdjęciu do nieodpłatnej publikacji ich wizerunku do celów promocyjnych Gminnej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Gogolinie w mediach internetowych i drukowanych.
 15. Jeżeli na zdjęciu znajduje się Uczestnik konkursu, zgłoszenie się do konkursu jest jednoznacznym oświadczeniem, że Uczestnik zgadza się na nieodpłatną publikację swojego wizerunku do celów promocyjnych Gminnej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Gogolinie w mediach internetowych i drukowanych.
 16. Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do Organizatora Konkursu o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu. Pytania należy kierować: telefonicznie pod numer tel.              77 4 666 226, lub pisemnie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szukaj

bip_m

 

epuap

Sponsorzy

aktywniwregionie logo 200x100

 magnum

BK-Polska-Walce

imex

Linki

gogolin

 

orange

orange

 

bn

 

b+

 

wbp

 

ibuk

 

ibuk

 

prb2

 

frsi

 

cała polska czyta dzieciom

 

logo IK s

 

nprc

 

legalna kultura

 

ebib

 

SBP

 

sbp

 

mbp

 

poradnik_bibliotekarza

 

bibliotekarz_pl

 

obc

 

bilioteki_publiczne

 

biliotekarz_opolski

 

sokrates

 

krapkowice

 

tarnow

 

kk

 

nysa

 

zrs

 

logo cbn

 

logo bc

 

logo catl

 

 

logo fbc

 

 

logo nac

 

 

logo fs

 

logo bibliosfera

 

logo mkidn

 

 logo pulowerek

 

 MGBPwZ

 

 ibby

 

 iczytam

 

 w-bibliotece-pl

 

 pedagogiczna opole

 

 uniwersytet opole biblioteka

 

 Wolne lektury

slaska biblioteka cyfrowa logopng

Lokalne Media

Radio Opole

 

NTO

 

tygodnik krapkowicki

 

nowiny krapkowickie

Polecamy

gok

 

sw_anna

 

PUP

 

zdrowie_opolskie

 

Gościmy

Odwiedza nas 72 gości oraz 0 użytkowników.

IBUK LIBRA

Legimi

Książkomat

Kinder

Wystawa informacyjna pt. "Kultura na widoku"

Zapraszamy do cyfrowej wypożyczalni ACADEMICA.

Bookcrossing.

Zbiórka książek "Zaczytani".

ksiazki naszych marzen 200

Książki z Caritasu

AUDIOBOOKI

Nowości wydawnicze

nowosci_wydawnicze

DFK Koło Gogolin

DFK 200

1% dla SBP

polska_biblioteka_internetowaZasadniczym celem powołania PBI jest wyrównanie szans dostępu do różnorodnych publikacji wydanych dotychczas w języku polskim osobom pochodzącym z małych miast, wsi, czy innych regionów oddalonych od ośrodków akademickich i kulturalnych, gdzie komputer z łączem do Internetu może być jedyną szansą kontaktu ze zdobyczami literatury i kultury.

biblioteka_plusProgram Biblioteka+ jest wieloletnim programem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przygotowanie i wdrożenie programu Biblioteka+ zostało powierzone Instytutowi Książki. Program to odpowiedź na potrzebę radykalnej poprawy stanu bibliotek publicznych w Polsce. Głównymi beneficjentami programu są gminne biblioteki publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz małych gmin miejskich (do 15 tysięcy mieszkańców).

biblioteka_narodowaBiblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Działa na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy o bibliotekach i Statutu Biblioteki Narodowej. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.

Początek strony