Książki naszych marzeń

14 marca 2016r. w ramach projektu „Książki naszych marzeń” odbyło się spotkanie z uczniami kl. I PSP w Malni. W czasie spotkania została przeczytana książka „Kram z literami” Wandy Chotomskiej. Później dzieci zostały podzielone na grupy, każda z nich dostała wycięte literki alfabetu z których układały różne wyrazy, rywalizacja była zacięta każdy chciał ułożyć jak najwięcej wyrazów. Na zakończenie każde z dzieci rysowało obrazek do wybranej litery.

W ramach projektu „Książki naszych marzeń” 4 marca 2016r. odbyło się spotkanie z uczniami kl. III PSP w Malni. W czasie tego spotkania czytano rozdział z książki „Dzieci z Bullerbyn” - „Wiosna w Bullerbyn”, później przyszedł czas na zagadki związane z przeczytanym tekstem. Dzieci swietnie się przy tym bawiły a na zakończenie rysowały ilustracje do przeczytanego tekstu.

W ramach projektu "Książki naszych marzeń"; 15 lutego 2016r. odbyło się spotkanie z uczniami kl. II PSP w Malni, aby przybliżyć twórczość J.Tuwima. Na początku przeczytano kilka wierszy autora, a później zaczęła się zabawa. Wspólnie z dziećmi przedstawiono inscenizację do wiersza "Lokomotywa", a ponieważ dzieci było dużo powtórzono ją dwa razy.Następnie uczniowie narysowali ilustrację do tego wiersza, a także wspólnie go recytowali.

Organizator konkursu: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu.

Cele konkursu:
- wyłonienie najlepszych gazetek szkolnych i blogów szkolnych województwa opolskiego, które ukazały się w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016,
- popularyzacja i kultywowanie tradycji wydawania gazetek szkolnych oraz popularyzacja blogów szkolnych,
- doskonalenie warsztatu oraz rozwijanie zainteresowań dziennikarskich i kulturalnych,
- kształcenie kompetencji medialnych, umiejętności wykorzystania nowych mediów w praktyce szkolnej,
- kształcenie umiejętności pozyskiwania i segregowania informacji z różnych źródeł,
- kształcenie krytycznej analizy przekazów informacyjnych,
- promocja szkoły i środowiska lokalnego,
- rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia oraz prezentowania własnych opinii,
- rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i umiejętności literacko-publicystycznych,
- dbałość o poprawność językową,
- umożliwienie szkolnym zespołom redakcyjnym konfrontacji ich dokonań.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
W konkursie mogą wziąć udział wszystkie zespoły redakcyjne szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa opolskiego. Gazetki będą oceniane w następujących kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Blogi szkolne będą oceniane w jednej kategorii.
Do 27 maja 2016 roku należy złożyć lub przesłać pocztą od trzech do pięciu datowanych numerów gazetek za lata szkolne 2014/2015, 2015/2016. Każdy numer powinien być dostarczony w dwóch egzemplarzach. W przypadku gazetek publikowanych tylko w Internecie należy wytypować od trzech do pięciu numerów oraz podać adres www do przeglądania lub przesłać materiały na płycie CD lub innym nośniku pamięci. W przypadku blogów szkolnych należy podać adres bloga, na dres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ocenie zostaną poddane wpisy za rok szkolny 2015/2016.
Do zgłaszanych prac należy dołączyć informacje o nazwie i adresie szkoły, nazwisku nauczyciela opiekuna, okresie wydawania gazetki lub bloga oraz ewentualnych zmianach tytułu gazetki szkolnej.
Kryteria oceny gazetek szkolnych oraz blogów szkolnych:
- merytoryczna zawartość tekstów, podejmowanie istotnych dla szkoły i środowiska uczniowskiego problemów,
- obiektywizm w prezentowanych poglądach,
- poprawność stylistyczna, gramatyczna i ortograficzna,
- różnorodność form wypowiedzi dziennikarskiej,
- oryginalna twórczość uczniowska,
- estetyka, styl szaty graficznej (nie ocenia się możliwości edytorskich redakcji gazetki szkolnej, dzięki którym np. gazetka wydana jest profesjonalnie, na dobrym papierze i w kolorze),
- w przypadku gazetek szkolnych profesjonalizm formalny: strona tytułowa, numeracja pisma, paginacja, stopka redakcyjna.
- w przypadku blogów szkolnych ocenia się również ich profesjonalizm formalny, czytelność, a dodatkowo ich społeczny zasięg i stopień współuczestnictwa społeczności klasowej i szkolnej (komentarze, polubienia) oraz aktualność i regularność wpisów i umiejętność wykorzystania w blogu różnorodnych typów materiałów multimedialnych: filmów, fotografii, materiałów audio i tekstów.
Finał konkursu:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4 czerwca 2016 r. w Noc Bibliotek. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie. Ponadto wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Internecie na stronie biblioteki www.pedagogiczna.pl.
Najlepsze zespoły redakcyjne gazetek szkolnych i blogów zostaną wyróżnione dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Opiekunowie redakcji szkolnych otrzymają dyplomy uznania.
Nagrodzone gazetki szkolne zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, która będzie prezentowana w siedzibie PBW w Opolu w terminie od 04.06.2016 do 26.09.2016 r. Nagrodzone blogi będziemy promować na stronie internetowej PBW oraz na jej profilu facebook'owym.

Uwagi końcowe:
Komisja Konkursowa zastrzega sobie wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu. Od jej werdyktu nie przysługuje odwołanie.
Nadesłane komplety gazetek nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.

http://www.pedagogiczna.pl/index.php/1791-konkurs-na-najlepsza-gazetke-szkolna-i-blog-szkolny-wojewodztwa-opolskiego-zapraszamy

W dn. 3.11.2015r. bibliotekarki z GBP Gogolin gościły na zebraniu rodziców w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Gogolinie. Obecność na zebraniu była związana z projektem „Książki naszych marzeń” finansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Gogolińskie szkoły podstawowe uczestniczą w tym projekcie wspólnie z gbp i biblioteką pedagogiczną w Opolu. Projekt polega na zakupie książek, które nie są lekturami –do bibliotek szkolnych, w celu promocji czytelnictwa i zainteresowań czytelniczych. Rolą naszej biblioteki i biblioteki pedagogicznej jest wsparcie bibliotek szkolnych w zakupie tych książek, tak aby gromadzone zbiory wzajemnie się uzupełniały. Oprócz wsparcia w zakupie książek nasza biblioteka w ramach tego projektu będzie promować czytelnictwo poprzez: spotkania autorskie, wystawy literackie, prezentacje itp. Podczas zebrania została przedstawiona krótka prezentacja, która miała na celu pokazać rodzicom jak ważną rolę odgrywa czytanie od najmłodszych lat dla rozwoju dziecka.

3.11.2015r. - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gogolinie. 

3.12.2015r. - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu Śl. 

14.12.2015r. - Publiczna Szkoła Podstawowa w Malni.

16.12.2015r. - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gogolinie.

 

17.03.2015r., 21.04.2015r., 19.11.2015r.- akcja „Starsi czytają młodszym” - uczniowie klas V czytają dzieciom z klas I-III wybrane teksty literackie - PSP Nr 2 w Gogolinie.


24.10.2015r. - przygotowanie przedstawienia z wykorzystaniem tekstów pisanych prozą: "Królewna Śnieżka” w Gminnym Ośrodku Kultury w Gogolinie- uczniowie z PSP Nr 2 w Gogolinie


3.11.2015r. - prezentacja multimedialna dla rodziców uczniów z PSP Nr 3 w Gogolinie pt. Niezwyła moc zwykłego czytania" - przygotowana przez GBP Gogolin.


18.11.15r.- spotkanie z autorką książki „Całkiem (nie)szczęśliwa historia” – Mają Kopeć dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych – organizator GBP Gogolin

 

25.11.2015r. - pasowanie na czytelnika połączone z prezentacją księgozbioru biblioteki szkolnej- uczniowie kl. I z PSP Nr 2 w Gogolinie


16.12.2015r. - konkurs plastyczny „Legendy gogolińskie” (ogłoszony 18.11.2015) z wykorzystaniem tekstów znajdujących się w bibliotece szkolnej- uczniowie PSP Nr 2 w Gogolinie.


Zgodnie z terminarzem imprez Publicznej Biblioteki Miejskiej w Gogolinie – udział w spotkaniach autorskich, spektaklach i konkursach (spotkanie autorskie z Barbarą Gawryluk)- uczniowie i rodzice szkół podstawowych z gminy Gogolin.

 

21.01.2016r. - przygotowanie przedstawienia z wykorzystaniem tekstów pisanych prozą: „Czerwony Kapturek” w wykonaniu uczniów PSP Nr 2 w Gogolinie - Gminny Ośrodek Kultury – dla Klubu Seniora w Gogolinie

 

9.05.2016r. - zorganizowanie wystawy „Pismo – pamięć ludzkości” przez uczniów PSP Nr 2 w Gogolinie dla uczniów, rodziców, nauczycieli i mieszkańców Gogolina

 

.

„Książki naszych marzeń” to program, który przygotowało Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach którego szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. Realizowany będzie w roku szkolnym 2015/2016. Za pieniądze z programu biblioteki szkolne będą kupować książki, które nie są podręcznikami. Książki te będą wybierane przez uczniów, czyli mają to być lektury, którymi autentycznie są zainteresowani, bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata. Książki te swoją fabułą powinny rozbudzać ciekawość młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością i inspirować do twórczego działania.
W ramach programu przewidziana jest także współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi. Biblioteki szkolne, w miarę możliwości, powinny konsultować zakupy nowości z pozostałymi bibliotekami publicznymi, aby gromadzone zbiory się uzupełniały. Biblioteki mają także wspólnie organizować wydarzenia służące popularyzacji i promocji czytelnictwa. Mogą to być np. spotkania z twórcami literatury dziecięcej i młodzieżowej, spotkania z rodzicami na temat wpływu czytania na rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci.
Uczniowie mają też być zachęcani przez nauczycieli i bibliotekarzy do wypożyczania książek na okres ferii letnich i zimowych, co powinno pogłębiać w nich nawyk czytania i podtrzymywać zainteresowanie czytaniem.

Szukaj

bip_m

 

epuap

Sponsorzy

aktywniwregionie logo 200x100

 magnum

BK-Polska-Walce

imex

Linki

gogolin

 

orange

orange

 

bn

 

b+

 

wbp

 

ibuk

 

ibuk

 

prb2

 

frsi

 

cała polska czyta dzieciom

 

logo IK s

 

nprc

 

legalna kultura

 

ebib

 

SBP

 

sbp

 

mbp

 

poradnik_bibliotekarza

 

bibliotekarz_pl

 

obc

 

bilioteki_publiczne

 

biliotekarz_opolski

 

sokrates

 

krapkowice

 

tarnow

 

kk

 

nysa

 

zrs

 

logo cbn

 

logo bc

 

logo catl

 

 

logo fbc

 

 

logo nac

 

 

logo fs

 

logo bibliosfera

 

logo mkidn

 

 logo pulowerek

 

 MGBPwZ

 

 ibby

 

 iczytam

 

 w-bibliotece-pl

 

 pedagogiczna opole

 

 uniwersytet opole biblioteka

 

 Wolne lektury

slaska biblioteka cyfrowa logopng

Lokalne Media

Radio Opole

 

NTO

 

tygodnik krapkowicki

 

nowiny krapkowickie

Polecamy

gok

 

sw_anna

 

PUP

 

zdrowie_opolskie

 

Gościmy

Odwiedza nas 142 gości oraz 0 użytkowników.

IBUK LIBRA

Legimi

Książkomat

Kinder

Wystawa informacyjna pt. "Kultura na widoku"

Zapraszamy do cyfrowej wypożyczalni ACADEMICA.

Bookcrossing.

Zbiórka książek "Zaczytani".

ksiazki naszych marzen 200

Książki z Caritasu

AUDIOBOOKI

1% dla SBP

Początek strony