Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin - Okaż Serce Innym

21 listopada ustanowiono Dniem Pracownika Socjalnego - jest świętem wszystkich pracowników, którzy realizują zadania ustawy o pomocy społecznej na rzecz osób i rodzin potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu zbyt trudnych dla nich problemów codziennego życia.
Z tej okazji pragniemy złożyć Państwu serdeczne podziękowanie za Wasze zaangażowanie w niesieniu pomocy osobom potrzebującym. Dziękujemy za Waszą obecność, aktywność i wsparcie w realizacji wspólnych zadań na rzecz podopiecznych w gminie Gogolin. Życzymy wszystkiego najlepszego w życiu osobistym i zawodowym, radości i satysfakcji z pracy były sukcesy ludzi, którym pomagacie przezwyciężyć życiowe trudności.

Dnia 25 czerwca 2020r. o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Centrum Przesiadkowego w Gogolinie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Okaż serce innym". Podsumowano działalność Stowarzyszenia za 2019r. oraz 5 letnią kadencję. Wybrano nowy Zarząd na kolejną kadencję. Prezesem została ponownie Gizela Sapok, Izabela Olczyk – wiceprezes, Beata Kowalczyk - skarbnik, Ewa Bury – sekretarz, Marta Wiora – członek, Krystian Komander - członek i Małgorzata Lepich - członek.

W roku 2019 stowarzyszenie udzieliło pomocy finansowej 25 rodzinom. Dzięki pozyskanym funduszom udało się wesprzeć osoby potrzebujące łączną kwotą 10 276,87 zł, która została przeznaczona m.in. na zakup leków, środków opatrunkowych, żywności, sprzętu rehabilitacyjnego i opału. Współpraca z Bankiem Żywności w Opolu pozwoliła natomiast na sprowadzenie pomocy żywnościowej dla 250 osób na kwotę 51 041,14 zł.

Na uwagę zasługuję fakt, iż mimo rezygnacji członka zarządu, stowarzyszenie prężnie działało w ograniczonym składzie, podejmując kolejne inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności. Niemal w każdym miesiącu ubiegłego roku, stowarzyszenie organizowało dla swoich podopiecznych, jak również wszystkich chętnych mieszkańców gminy, ciekawe wydarzenia i akcje:

styczeń – udział w XIII Koncercie Charytatywnym „Otwarte Serce” na rzecz mieszkańca gminy Gogolin;

marzec - udział w pracach kapituły Nagród Burmistrza Gogolina „Zwykli Niezwykli” oraz w Gminnym Kiermaszu Wielkanocnym i konkursie „Ozdabiamy Plac Benedyktyński na Wielkanoc”;

kwiecień - współorganizacja wielkanocnego śniadania dla podopiecznych DSS w Kamionku i OPS w Gogolinie;

maj - wsparcie organizacji festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka;

czerwiec - współorganizacja biesiady międzypokoleniowej „Roztańczony Gogolin”;

sierpień - zbiórka pieniężna podczas imprezy „Muzyczny Kogel – Mogel”;

wrzesień - pomoc w organizacji „Otwartych Drzwi” Domu Spokojnej Starości „Święta Barbara” w Kamionku;

październik - organizacja „Jesiennych warsztatów kreatywnych” dla podopiecznych DSS, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krapkowicach, uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach, podopiecznych gogolińskiego OPS’u oraz seniorów z gminy Gogolin;

listopad - organizacja spotkania integracyjnego z okazji andrzejek;

grudzień - udział w spotkaniu inaugurującym publikację książki „Uśmiech dziecka”, w ramach projektu „Opolska mama ma moc” oraz współorganizacja corocznej wigilii dla osób samotnych i potrzebujących.

Łącznie w latach 2015 – 2019, stowarzyszenie rozpatrzyło 240 wniosków o przyznanie pomocy. Przeprowadziło 14 zbiórek publicznych, podczas których zebrało 42 893 zł na rzecz konkretnych osób, potrzebujących wsparcia. W ramach współpracy z Bankiem Żywności w Opolu oraz sklepem Tesco w Krapkowicach, pomoc żywnościową otrzymało ponad tysiąc osób na łączną kwotę 363 878 zł. Ponadto stowarzyszenie organizowało kiermasze odzieży używanej, warsztaty kreatywne i kulinarne, okolicznościowe spotkania dla dzieci i młodzieży oraz osób samotnych, chorych i potrzebujących, a także wspierało akcję pomocową dla Ukrainy „Podaruj kilogram miłości”.

Gratulacje zarządowi oraz wszystkim członkom stowarzyszenia złożył Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala. – To piękne i budujące, że tak niewielka grupa ludzi, potrafi zdziałać tak wiele i pomóc tak wielu osobom. Pokazujecie, że naprawdę warto to robić!– mówił podczas zebrania, dziękując za dotychczasową działalność i wyrażając nadzieję na kolejne inicjatywy.

Żródło www.gogolin.pl

           Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.29.06.2020r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii oraz na podstawie § 19 pkt 6a Statutu Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż serce innym” Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że 25 czerwca 2020r. o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Centrum Przesiadkowego w Gogolinie odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Zgodnie z &18 pkt. 4 statutu w przypadku nie osiągnięcia wymaganego kworum zebranie będzie obradować w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, godzinę później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

   W przypadku podjęcia decyzji  przez Polski Rząd o ponownym wprowadzeniu okresu, w którym zabroniona jest organizacji spotkań i zgromadzeń publicznych ze względu na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa, termin WZC zostanie przesunięty, o czym Państwa poinformujemy.

UWAGA !

   Ze względów organizacyjnych zwianych na epidemią koronawirusa Covid -19 prosimy członków stowarzyszenia o   potwierdzenie swojej obecności na Walnym Zebraniu do 20.06.2020. drogą e-mailową lub o kontakt telefoniczny/sms z prezes stowarzyszenia.

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2019

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – lipiec 2020, a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2019 – lipiec 2020

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa opolskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, d1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2019 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 48 kg w tym:
  1. Artykuły warzywne i owocowe:
   1. groszek z marchewką 3,2 kg,
   2. fasola biała 3,2 kg,
   3. koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
   4. buraczki wiórki 1,05 kg,
   5. powidła śliwkowe 1,80 kg,
   6. sok jabłkowy klarowny 4l
  2. Artykuły skrobiowe:
   1. makaron jajeczny 4,5 kg,
   2. makaron kukurydziany bezglutenowy 1 kg
   3. ryż biały 3 kg,
   4. kasza gryczana 1,5 kg,
   5. herbatniki maślane 0,8 kg,
  3. Artykuły mleczne:
   1. mleko UHT 7 l,
   2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2 kg,
  4. Artykuły mięsne:
   1. szynka drobiowa 2,7 kg,
   2. pasztet wieprzowy 0,48 kg,
   3. filet z makreli w oleju 1,53 kg,
  5. Cukier
   1. cukier biały 4 kg,
  6. Tłuszcze
   1. olej rzepakowy 4 l,
  7. Dania gotowe
   1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg;
  8. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2019 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2019.
  9. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
  10. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2019 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 38,8kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.
  11. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
  12. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
  13. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

 Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),
 5. inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących wynikające z potrzeb zgłaszanych przez uczestników biorących udział w programie POPŻ.

 Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 1. dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 2. współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 3. oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 4. kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL].

 

           Na podstawie § 19 pkt 6a Statutu Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż serce innym” Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że 30 marca 2020r.                 ( poniedzialek) o godzinie 16.30  ODWOŁANE   Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

Dnia 8 lutego Burmistrza Gogolina na gali „Zwykli – Niezwykli” przyznał nagrody i okolicznościowe statuetki, które powędrowały w ręce księdza Richarda Simona oraz Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż serce innym”.

Podczas dzisiejszej uroczystości, nagrody pieniężne oraz rzeczowe otrzymali:
* Karolina Jaworska – Młodzieżowa Mistrzyni Polski w Mistrzostwach Polski w Zapasach;
* Jessica Wróbel – Młodzieżowa Wicemistrzyni Polski w Mistrzostwach Polski w Zapasach;
* Wiktoria Zwydak – brązowa medalistka Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Zapasach;
* Krzysztof Bartnik – trener Zapaśniczego Klubu Sportowego w Gogolinie;
* Wiktoria Kuchnia – wielokrotna medalistka i Mistrzyni Polski zawodów karate;
* Jakub Bajorek – wielokrotny medalista zawodów karate w kraju i za granicą, Mistrz Śląska, Polski i Europy;
* Denis Pawełek – uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Gogolinie, finalista Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, dwukrotny stypendysta Prezesa Rady Ministrów;
* Filip Syta – absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Gogolinie, finalista Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
Ponadto, Mistrzyni Polski Karolina Jaworska otrzymała roczne stypendium, które ufundowała Fundacja „Pomoc”. Voucher wręczyli zawodniczce Marian Siwoń oraz Joachim Czernek.
Tegoroczne wyróżnienia „Zwykli – Niezwykli” przyznano natomiast:
* Joannie i Dariuszowi Zwiech za wieloletnie, bezinteresowne wsparcie gminnych jednostek organizacyjnych;
*Annie Zimnickiej i Jackowi Gaj za serce i energię wkładane w prowadzenie oddziału musztry paradnej przy Liceum Ogólnokształcącym w Gogolinie;
* Przedszkolnemu Klubowi Wolontariatu przy Publicznym Przedszkolu nr 1 w Gogolinie za godną naśladowania działalność charytatywną;
* Ernstowi Miemczyk za wieloletnią, pełną oddania służbę na rzecz wspólnoty parafialnej w Malni;
* Annie Miczka – Ofiera za propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz bezinteresowne wsparcie imprez charytatywnych w gminie Gogolin;
* Izabeli Bieńczak za działalność charytatywną i nieodpłatne prowadzenie zajęć pedagogiczno – edukacyjnych;
* Adrianowi Kowolikowi za działalność na rzecz popularyzacji piłki nożnej w gminie Gogolin.

Nagrody Burmistrza Gogolina „Zwykli – Niezwykli” i okolicznościowe statuetki powędrowały w ręce księdza Richarda Simona oraz Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż serce innym”.
Źródło: www.gogolin.pl

 

3 października odbyły się "Jesienne warsztaty kreatywne" zorganizowane w Cafe Nutka w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie, w których wzięli udział podopieczni Domu Spokojnej Starości "św. Barbara" w Kamionku, członkowie gogolińskiego Klubu Seniora, członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gogolinie, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krapkowicach, uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach. Spotkanie prowadziła Sonia Strzałek - pracownik Domu Spokojnej Starości w Kamionku.

 

 1. STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE GMINY GOGOLIN „OKAŻ SERCE INNYM” z terenu województwa opolskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Opolu realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
 1. Pomoc żywnościowa trafiła do 252 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Gogolin
 2. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

12,353 ton żywności;

1250 paczek żywnościowych;

 1. W ramach Podprogramu 2018 dla 252 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 1 warsztat edukacyjny w ramach działań towarzyszących:
 • Kulinarny - 1 spotkanie dla 24 uczestników

STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE GMINY GOGOLIN
„OKAŻ SERCE INNYM”
ORAZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOGOLINIE
INFORMUJĄ, IŻ Z POWODZENIEM ZAKOŃCZONO DYSTRYBUJĘ
ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA OSÓB NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH
W GMINIE GOGOLIN W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC
ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ
POTRZEBUJĄCYM REALIZOWANEGO W PODPROGRAMIE 2018
POMOC ŻYWNOŚCIOWA PRZEKAZANA ZOSTAŁA W RAMACH WSPÓŁPRACY
Z BANKIEM ŻYWNOŚCI W OPOLU W ŁĄCZNEJ ILOŚCI
12,354 TONY

Szukaj

bip_m

 

epuap

Sponsorzy

aktywniwregionie logo 200x100

 magnum

BK-Polska-Walce

imex

Linki

gogolin

 

orange

orange

 

bn

 

b+

 

wbp

 

ibuk

 

ibuk

 

prb2

 

frsi

 

cała polska czyta dzieciom

 

logo IK s

 

nprc

 

legalna kultura

 

ebib

 

SBP

 

sbp

 

mbp

 

poradnik_bibliotekarza

 

bibliotekarz_pl

 

obc

 

bilioteki_publiczne

 

biliotekarz_opolski

 

sokrates

 

krapkowice

 

tarnow

 

kk

 

nysa

 

zrs

 

logo cbn

 

logo bc

 

logo catl

 

 

logo fbc

 

 

logo nac

 

 

logo fs

 

logo bibliosfera

 

logo mkidn

 

 logo pulowerek

 

 MGBPwZ

 

 ibby

 

 iczytam

 

 w-bibliotece-pl

 

 pedagogiczna opole

 

 uniwersytet opole biblioteka

 

 Wolne lektury

Lokalne Media

Radio Opole

 

NTO

 

tygodnik krapkowicki

 

nowiny krapkowickie

Polecamy

gok

 

sw_anna

 

PUP

 

zdrowie_opolskie

 

Gościmy

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.

IBUK LIBRA

Legimi

Z książką na start

Kinder

Wystawa informacyjna pt. "Kultura na widoku"

Zapraszamy do cyfrowej wypożyczalni ACADEMICA.

Bookcrossing.

Zbiórka książek "Zaczytani".

ksiazki naszych marzen 200

Książki z Caritasu

AUDIOBOOKI

Nowości wydawnicze

nowosci_wydawnicze

DFK Koło Gogolin

DFK 200

1% dla SBP

Początek strony